5 Februari 2018 //
Bedrijfspensioenfondsen halen 6% in 2017
PensioPlus maakt bekend dat het gemiddeld gewogen beleggingsrendement van haar leden over het jaar 2017 6% bedraagt.

PensioPlus, de vereniging van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBP’s), heeft bij een representatief staal van de Belgische IBP’s een tussentijdse enquête gehouden over hun financiële resultaten. Na een rendement van 5,07 procent in 2016 haalde de Belgische IBP’s vorig jaar een rendement van 6,00%. De activa van de IBP’s waren verdeeld over deze activa:
• Aandelen: 38%
• Obligaties: 43%
• Vastgoed: 6%
• Liquiditeiten: 3%
• Andere beleggingen: 11%