29 November 2018 //
Elia, Pro Natura & Umicore winnen Awards Best Belgian Sustainability Reports
IBR-IRE vierde op 27 november de twintigste verjaardag van zijn awarduitreikingen.

Wat destijds  begon als een wedstrijd voor het beste milieuverslag evolueerde naar een awardceremonie met verschillende partners over gecertificeerde duurzaamheidsrapportering volgens de internationale GRI-normering.  


Elia: Best First Year Sustainability Report
Elia behaalde tussen 9 kandidaten de juryprijs voor het beste “eerste” duurzaamheidsverslag. De jury waardeerde vooral de duidelijke definitie van stakeholders en de manier waarop met hen werd omgegaan via originele strategische interviews. Ook  de goede materialiteitsmatrixbenadering, de duidelijke ambities met doelstellingen, het gebruik van de nieuwe GRI-normen en de link met de SDG’s werden gewaardeerd.


Pro Natura in de categorie andere organisaties
In de categorie van 16 ‘andere organisaties’ mochten vertegenwoordigers van de genomineerden Pro Natura, Protos en de Federale Overheidsdienst Economie gedurende tien minuten hun verslag en hun impactvolle aanpak “pitchen”. Na de stemming door het aanwezige publiek won Pro Natura met het kleinste verschil van Protos.  De jury waardeerde de eerlijke transparantie van Pro Natura, niet enkel  over zijn realisaties maar ook over zijn zwakten en uitdagingen. Het vlot leesbaar verslag is goed uitgebalanceerd en weerspiegelt een mooie selectie van materiële onderwerpen. Het rapport volgde de GRI G4 richtlijnen en vermeldde zijn activiteiten rond de SDG's.


Best Impact Sustainability Report: Umicore bij de grote organisaties
Uit de 29 verslagen in de categorie "Grote organisaties" koos de jury er met Solvay en Umicore de twee meest uitmuntende uit  voor de publieke finale. De stemming eindigde met een 60/40 verhouding in het voordeel van Umicore.  Hier waardeerde de jury de sterke band met de stakeholders en de vermelding van de tekortkomingen. Een evenwichtig en eerlijk verslag met zowel positieve als negatieve resultaten is zoveel authentieker.  Het geintegreerd  en helder gestructureerd rapport toont de duidelijke verbanden tussen strategie en context. Het bevat een klare analyse op basis van de waardeketen, gekoppeld aan materialiteit en doelstellingen. De jury moedigde  Umicore aan om zich meer te vergelijken met collega's. Umicore zou zijn maturiteit ook verder kunnen verhogen door SMART KPI’s te gebruiken en daar meer over te rapporteren.
Toekomst
De jury toonde zich verder vooral verheugd dat steeds meer Belgische bedrijven evolueren naar een geïntegreerde rapportering. Dat verdient navolging. De rubrieken governance en ethiek blijven voor velen dan weer het belangrijkste algemene werkpunt voor de toekomst: de jury wil in de rapporten meer transparantie over de bestuursstructuur en over de samenstelling en werking van de beleidsorganen en meer informatie over de waarden, principes, normen en standaarden.