6 Februari 2018 //
Incasso is het moeilijkst in Saudi-Arabië
Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië zijn de landen waar het bijzonder complex is om via incasso achterstallige facturen en schulden te innen.

Ook in China, Rusland en de VS verloopt incasso bijzonder moeilijk. In West-Europa verloopt incasso het minst complex. België zit in de middenmoot. Deze resultaten staan in het rapport “2018 Collection Complexity Score and Rating”, opgesteld door Euler Hermes. Incasso is een onderdeel van de meeste kredietverzekeringen. 
Euler Hermes  heeft haar rapport “2018 Collection Complexity Score and Rating” uitgebracht. Dit rapport geeft aan in welke mate internationale invorderings- en incassoprocedures complex verlopen in 50 landen. Deze landen vertegenwoordigen samen 90% van het Bruto Nationaal Product wereldwijd. Voor ieder land werden drie parameters geëvalueerd: lokale betalingsgewoonten, rechtsprocedures en insolventieprocedures. De “2018 Collection Complexity Score and Rating” berekent voor ieder land een score op 100. Hoe hoger dit cijfer, hoe complexer incasso verloopt. De gemiddelde score bedraagt 51.

Bekijk het hele rapport.